Ép buộc người có vấn đề nghiện

Rất ít người tranh cãi về lợi ích phát sinh đối với các cá nhân, gia đình và xã hội rộng lớn hơn của việc giúp đỡ người thất nghiệp dài hạn trở lại làm việc. Các liên kết giữa thất nghiệp và sức khỏe tâm thần kém bao gồm cả tự tử chỉ là về các liên kết mạnh nhất được biết đến tâm thần học.

GP-pressure-wessely-009

Continue reading Ép buộc người có vấn đề nghiện

Cameron nói với các trang web khiêu dâm để hạn chế

David Cameron là để cung cấp cho các trang web khiêu dâm một cơ hội cuối cùng để sản xuất một chương trình tự nguyện có hiệu quả cho các điều khiển giới hạn độ tuổi trên các trang web của họ hoặc anh ta sẽ giới thiệu pháp luật mà có thể thấy họ đóng cửa.

5008

Continue reading Cameron nói với các trang web khiêu dâm để hạn chế